Terug naar kennisbank

De bijtelling: profiteer dit jaar nog van de voordelen.

Met het einde van het jaar in zicht, staat er ook een nieuwe bijtelling voor de deur. Goed moment om een elektrische auto aan te schaffen? Ja!

Facebook Youtube LinkedIn Instagram

Wat is de bijtelling precies?

Leaserijders weten het: rijden op kosten van de baas krijgt vaak nog een financieel staartje: de bijtelling. Zoals de term aangeeft, is dit een belasting voor leaserijders op gereden privékilometers die als inkomsten worden ‘bijgeteld’. Als je zoveel rijdt in de auto van de zaak dan zijn dat inkomsten, is de redenering. In fiscale kringen zegt men ook wel ‘autokostenforfait’ en de regeling geldt vanaf 500 kilometer per jaar, omgerekend zo’n anderhalve kilometer per dag. Het uiteindelijke bedrag aan bijtelling is afhankelijk van de aanschafwaarde van de auto (catalogusprijs), de belastingschijf van het inkomen en de CO-uitstoot van de auto.

De bijtelling voor elektrische auto’s.

Voor elektrische auto’s geldt dat de hoogte van de bijtelling lager is, als middel vanuit de overheid om elektrisch rijden te stimuleren. Dit heeft tot doel om de CO2-uitstoot te verlagen en daarmee de klimaatdoelstellingen te behalen. De praktijk heeft laten zien dat het werkt: er worden steeds meer elektrische auto’s verkocht en de financiële overwegingen worden als belangrijke factor gezien. Waar de voordelen aanvankelijk nogal extreem waren (0% bijtelling), kiest de overheid er nu voor de stimulans geleidelijk af te bouwen richting de gebruikelijke 22%. Waar staan we nu?

De bijtelling: profiteer dit jaar nog van de voordelen.

2020 als overgangsjaar

Voor 2020 is bepaald dat de bijtelling voor elektrische auto’s 8% werd, tegenover het algemene tarief van 22%. Deze 8% geldt dan tot de eerste €45.000,- van de aanschafwaarde, voor het resterende bedrag erboven wordt wel de gebruikelijk 22% betaald. Op basis van dit percentage en het inkomen wordt dan een jaarlijks bedrag aan bijtelling bepaald en dit wordt vervolgens omgerekend naar een maandbedrag dat wordt ‘bijgeteld’ op het fiscale loon. Per saldo wordt er daardoor meer belasting betaald.

Belangrijk detail is dat het bedrag voor 5 jaar vast staat, ongeacht van mogelijk nieuw beleid op dit gebied. Heel concreet betekent dit dat voor alle auto’s die nog in 2020 worden aangeschaft, er de komende 5 jaar met die 8% wordt gerekend. Een fijn idee, aangezien het percentage aan bijtelling de komende jaren alleen maar zal stijgen totdat alle voertuigen in 2026 worden gelijkgesteld op 22%.

Goed moment om een ev aan te schaffen?

Ja! Voor het komende jaar geldt namelijk al dat de bijtelling zal stijgen van 8 naar 12% met vervolgens een stijging naar 16% in 2022 en naar 17% in 2025. Daar komt nog bij dat het maximumbedrag of de ‘cap’ waarover dat tarief geldt ook lager wordt: van €45.000,- naar €40.000,-. Boven dat bedrag wordt dan wel 22% betaald en aangezien elektrische auto’s toch vaak in het middensegment zitten of daarboven, is ook die nieuwe cap ingrijpend. Al met al worden de fiscale voordelen steeds minder, terwijl het aanbod van elektrische auto’s aanzienlijk stijgt. 2020 is dan ook een overgangsjaar in de gouden tijd van elektrische subsidies, dus voor wie nog twijfelt: nu is het moment.

 

Gratis persoonlijk advies

Wij helpen u graag verder. Bel of mail ons, of vraag gratis advies. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 9:00 tot 17:30.

Gratis advies aanvragen
Deze website kan niet functioneren zonder JavaScript.