Terug naar kennisbank

Laadkompas en het Klimaatakkoord.

Elektrisch rijden is een belangrijke pijler in het halen van de Klimaatdoelstellingen van 2030. Laadkompas denkt alvast vooruit.

Facebook Youtube LinkedIn Instagram

Wat is het Klimaatakkoord 2030?

Met het Klimaatakkoord wordt meestal de Nederlandse invulling van het Klimaatverdrag van Parijs (2015) bedoeld. In dat verdrag is door 95 landen afgesproken om de stijging van de wereldwijde temperatuur te beperken tot 2 graden Celsius in 2050, waarbij de landen zelf invulling geven aan de weg ernaar toe.

In Nederland is hier door overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen veel over gesproken wat uiteindelijk heeft geleid tot het landelijke Klimaatakkoord. Hierin is bepaald dat Nederland in 2030 maar liefst 49% minder broeikasgassen wil uitstoten dan in 1990 – en 95% minder in 2050. Deze afspraken zijn meegenomen in het Regeerakkoord.

Elektrisch rijden als pijler van het Klimaatakkoord.

Ongeveer een vijfde van alle broeikasgassen in Nederland komt voort uit wegverkeer, wat ons vervoer een grote vervuiler maakt. Tegelijkertijd ligt er daar dan ook een grote kans op vooruitgang door emissieloos of ‘uitstootvrij’ te reizen. Een verschoning van het vervoer is daarom een belangrijke pijler van het Klimaatakkoord met als concrete afspraak dat in 2030 alle nieuw verkochte auto’s volledig emissievrij zijn.

Omdat elektrisch rijden nu de meest uitgewerkte techniek voor emissievrij rijden is, heeft de elektrische auto een enorme boost gekregen: elektrisch rijden brengt de Klimaatdoelstellingen dichterbij en de komende 10 jaar zijn hierin bepalend.

Parkeerplaatsen zullen steeds meer elektrische laadpunten krijgen.

Laadkompas en het klimaat.

Er zullen de komende jaren veel elektrische auto’s bijkomen met een hele nieuwe infrastructuur als gevolg. De benzinepomp zal stilaan uit het straatbeeld verdwijnen of op z’n minst veranderen; die transitie is nu volop in gang en de elektrische laadpaal heeft hierin z’n plaats. Voor Laadkompas voelt dit als een kans en een verantwoordelijkheid om een steentje bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen.

Zelf zien wij nog bijkomende voordelen van elektrisch rijden zoals een schonere lucht, minder fijnstof en lagere kosten. Allemaal zaken die naast een verminderde CO2-uitstoot goed passen in een bewustere tijdsgeest.

Voortschrijdend inzicht.

Gaandeweg leert men en dat geldt ook voor de Klimaatdoelstellingen. Sommige initiatieven gaan heel goed en andere krijgen kritiek, zo ligt het opwekken van groene energie vanuit biomassa nogal onder vuur en zijn er ook vragen over elektrisch rijden: hoe duurzaam is dat eigenlijk?

Experts zijn er anno 2020 in grote lijnen over eens dat de elektrische auto zo’n 30 tot 50% minder uitstoot dan de benzinevariant, onderaan de streep. Toch een mooi resultaat met een veelbelovende toekomst waarin wordt gewerkt aan technieken om die emissie nog lager te krijgen.

Bij Laadkompas zien we daar veel potentie voor zonnepanelen; hoe mooi is het als uw auto rijdt op zelf opgewekte energie? Of dat uw kosten lager worden doordat u minder stroom afneemt? Bekijk onze zonnepanelen voor een duurzame totaaloplossing.

Tags
Gratis persoonlijk advies

Wij helpen u graag verder. Bel of mail ons, of vraag gratis advies. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 9:00 tot 17:30.

Gratis advies aanvragen
Deze website kan niet functioneren zonder JavaScript.